Communicatieprofessional

Specifieke ervaring op het gebied van Marketing, Communicatie & Events

Remeha (2016 – 2019) Marketing Manager Nederland a.i.
Voor een periode van vijf maanden verantwoordelijk voor aansturing team, planning, besluitvorming, budgetten en afstemming met MT en (hoofd)directie.

Projectmanager Marketing en Communicatie
Advies, ontwikkeling en uitvoering van interne en externe communicatieplannen voor events, beurzen, productintroducties, innovaties, campagnes en losse projecten als uitwerken van het marketing jaarplan, ontwikkelen website, consumenten- communicatie, samenwerking externe bureaus, interne brainstormsessies en werkprocessen.

Beter Horen (2016)
Projectmanager Beter Horen Seminar
Aansturen, programmalijn en structuur aanbrengen en organiseren van het Beter Horen Seminar. Een seminar voor alle medewerkers van Beter Horen.

Funda Real Estate BV (2014 – 2015)
Marketing & Communicatiespecialist, Eventmanager
2015:
- Mede-organisatie Fundament’15
- Organisatie deelname funda aan NSM9, NeVaCon
- Organisatie roadshows funda Live
2014:
- Deel organisatie funda plaza tijdens Fundament’14
- Projectmanager deelname funda aan NSM8 en PROVADA
Het van A tot Z organiseren van een event of deelname aan een event/beurs:  definiëren van doelstellingen: wat willen we communiceren, wie willen we bereiken, welke uitstraling past daarbij, welke presentaties en seminars organiseren we en hoe bereiken we de mensen die we daar aanwezig willen hebben, welke middelen zetten we daarvoor in (uitnodigingen, registratiesite, website, banners, social media, persberichten, redactie, advertenties). Op basis daarvan opstellen/uitwerken  van een plan en het uitvoeren en aansturen in de uitvoering daarvan. Denk daarbij aan: locatie, bij beurzen stand ontwerp, intern overleg over speerpunten en bijpassende presentaties, genodigden, selecteren en vastleggen sprekers, samenwerking met complementaire bedrijven, afstemmen inhoud, advertenties, persberichten en uitnodigingen, foldermateriaal, alle praktische en facilitaire zaken eromheen.

Beter Horen (2015)
Projectmanager Beter Horen Seminar
Aansturen, programmalijn en structuur aanbrengen en organiseren van het Beter Horen Seminar. Een seminar voor alle medewerkers van Beter Horen.

CODA Apeldoorn (2014 - 2019)
Projectleider Kinderboekenweekfeest
Het van A tot Z organiseren van het grote kinderboekenweekfeest voor CODA (Centrale Bibliotheek en Museum Apeldoorn). Definiëren van doelstellingen: wie willen we bereiken, wat spreekt deze doelgroep aan, wat is het landelijke thema, hoe bereiken we deze kinderen en hoe laag moet de drempel zijn om deze gezinnen binnen te krijgen. Op basis daarvan opstellen/uitwerken  van een plan en het uitvoeren en aansturen in de uitvoering daarvan. Denk daarbij aan: benaderen en vastleggen auteurs, illustratrices, betrekken van externen passend bij de doelgroep om er een compleet feest van te maken, aankleding, interne communicatie/afstemming en alle praktische en facilitaire zaken daaromheen. Marketing activiteiten: bepalen prijsstelling en acties, definiëren communicatiemogelijkheden met doelgroep, benaderen en samenwerken met partijen die daar een rol in kunnen spelen, ontwerpen programmaboekje en poster materiaal, intern overleg met PR over persberichten, inzet website, nieuwsbrieven en social media.

NVM Business (2010-2013)
Organisatie deelname PROVADA te Amsterdam (jaarlijks in juni) Vooral praktische organisatie, interne afstemming, ontwerp en bouw stand, organisatie relatie-event.

KaapZ (2009 – 2013)
Projectorganisatie Future Search (methode) workshops. En Future Search processen bij organisaties. Samenstellen programma, uitnodigingstraject, registratie, locatie, hotel, facturatie, food en events.

Winkelcentrum Eglantier, Apeldoorn (2007-2014)
2011 – 2014 Diverse (communicatie) werkzaamheden tbv Bestuur
2007 – 2014 Projectmanagement evenementen
Aansturen evenementencommissie bij de organisatie van evenementen passend bij het winkelcentrum en de wensen van de bezoekers daarvan. Beheer en vullen van website, aansturen SEO optimalisatie, opstellen persberichten, communicatie met/informeren ondernemers en bewoners op het winkelcentrum.

Organisatie (eigenaar van) No Tomatoes Zeepkistenrace Festival en Kinder Parade Festijn (2010 – 2013) 5.000 – 7.500 bezoekers
Projectmanager
Opzetten en ontwikkelen van twee grote events voor jonge gezinnen in Apeldoorn, maar voor bezoekers vanuit heel Nederland. Bepalen doelgroep en  inhoud/wat gaan we doen en met welke partijen kunnen we daarin samenwerken, welke sponsoren kunnen we daaraan koppelen passend bij de doelgroep, hoe bereiken we deze doelgroep, hoe profileren we ons en welke middelen zetten we daarvoor in. Praktisch bijvoorbeeld: samenwerking met lokale en regionale media, samenwerking met (landelijke) sponsor(en), vastleggen communicatiemiddelen, opstellen persberichten, ontwerp website, inzetten social media, ontwikkelen communicatiemiddelen. Verder alle samenwerkingsafspraken vastleggen, coördinatie facilitaire zaken, etc.

Le Coiffeur, Apeldoorn (2010-2011)
Ondersteunen bij realiseren website
Op basis van gesprekken met Le Coiffeur en Emotion Communicatie (bureau dat de site heeft ontworpen) vaststellen van wensen. Briefen bureau. Schrijven teksten. Afstemming over ontwerpen definitieve teksten.

SNS Property Finance, Hoevelaken (2006-2008)
2006 – 2007 Projectmanagement Communicatie en Rebranding inzake naamswijziging BPF naar SNSPF (2006) en inzake verhuizing (2007): o.a. campagne, brochures, website, intranet, drukwerk, interne communicatie.

Rebranding In verband met de overname door SNS in samenwerking met directie, MT en externe bureaus en tekstschrijvers: vaststellen nieuwe naam, aanpassen ontwerp en teksten website, brochures, huisstijl, uitwerken externe communicatie, persberichten, advertentiecampagne, ontwerp nieuwe materialen: pennen, vlaggen, give aways, bebording, etc. In samenwerking met interne afdelingen: nieuwe e-mailadressen, telefoonbeantwoorder teksten, aanpassingen gegevens in alle systemen, bebording binnen het gebouw. Interne communicatie: opstellen interne communicatienieuwsbrief, bijhouden intranet, organiseren informatieve bijeenkomsten.

Verhuizing Vergelijkbaar met rebranding, echter meer gericht op aanpassen huisstijl, contactgegevens ed, duidelijke externe communicatie, persberichten, advertenties en veel interne communicatie middels nieuwsbrieven en intranet.

2006 – 2008 Organiseren deelname aan vier (inter)nationale vastgoedbeurzen gedurende het jaar (MIPIM te Cannes, PROVADA te Amsterdam, Expo Real te München, MAPIC te Cannes)
Het van A tot Z organiseren van de deelname aan vier jaarlijkse vastgoedbeurzen in binnen- en buitenland:  definiëren van doelstellingen: wat willen we communiceren, wie willen we bereiken, welke uitstraling past daarbij, welke events organiseren we en hoe bereiken we de mensen die we daar aanwezig willen hebben (genodigdenlijsten, uitnodigingen, registratie, website, persberichten, redactie, advertenties). Op basis daarvan opstellen/uitwerken  van een plan en het uitvoeren en aansturen in de uitvoering daarvan. Denk daarbij aan: stand ontwerp en bouw, locaties voor events, hotels, diners, intern overleg over speerpunten, genodigden, selecteren en vastleggen sprekers, afstemmen inhoud, advertenties, persberichten en uitnodigingen, foldermateriaal, alle praktische en facilitaire zaken eromheen.

2006 – 2008 Projectcoördinatie en -management diverse communicatietrajecten Opstellen en verspreiden interne nieuwsbrieven, op basis van wensen van afdelingen ontwikkelen nieuwe materialen, vullen website en intranet, etc.

JBR Organisatie-adviseurs bv, Zeist (1992 – 2004)
Office manager (eerst in dienst, later nog een periode interim).
Specifiek op het gebied van communicatie: Verzorgen alle interne communicatie en externe communicatie, ontwikkelen huisstijl en brochures, ontwikkelen website, organisatie relatie-events.